Seko vinner mål innebärande att mångmiljonbelopp förs tillbaka till den fackliga verksamheten

Aktuellt - Tvistlösning
Seko vinner mål innebärande att mångmiljonbelopp förs tillbaka till den fackliga verksamheten
1 februari, 2019

Seko, Service och kommunikationsfacket, har i drygt tre år fört en process mot en fristående förening och en tidigare styrelseledamot i en fackklubb i Seko för att få tillbaka drygt 14 miljoner kronor som under åren 2008-2014 fördes över från fackklubben till den fristående föreningen.

Målet rörde ett intressant och svårnavigerat rättsområde, befogenhetsöverskridanden i ideella föreningar.

Seko har nu vunnit målet i tingsrätten. Domen är av principiellt viktig betydelse för fackföreningsrörelsen och fastslår att de överföringar som gjordes strider såväl mot Sekos stadgar som den associationsrättsliga generalklausulen. Tingsrätten konstaterar även i domen att den tidigare styrelseledamoten är skadeståndsskyldig för att ha medverkat till överföringarna.

Advokatfirman Westerman Anjou, med ett team lett av advokaterna Dennis Westermark och Charlotte Nothnagel, har företrätt Seko i tvisten.

 

Vill du veta mer om de frågor som berörs? Kontakta gärna Dennis Westermark eller Charlotte Nothnagel.

Aktuellt