HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning

Aktuellt - Tvistlösning
HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning
24 januari, 2018

Högsta domstolen har i en dom nyligen slagit fast att den som påstår att en penningöverföring är försträckning och inte en betalning har bevisbördan för detta.

Bakgrunden var att A hade överfört pengar till B, något som A hävdade var ett lån. B å sin sida menade att pengarna i stället var betalning för aktier. Det var sålunda ostridigt att transaktionen hade ägt rum. HD konstaterade inledningsvis att den som kräver betalning i anledning av påstådd försträckning som huvudregel har bevisbördan för detta. Domstolen noterade dock att i NJA 2014 s. 364 hade bevisbördan placerats hos mottagaren när denna hade påstått att det var en benefik gåva och inte försträckning. Enligt HD kan dock inte detsamma göras gällande när mottagaren påstår att det är tal om en icke-benefik överföring, eftersom den som lämnar från sig pengar i syfte att de ska återbetalas i regel har starkare skäl än mottagaren för att säkra bevisning.

Enligt vår bedömning understryker domen det faktum att den som lånar ut pengar bör säkerställa att ett skriftligt avtal upprättas.

Aktuellt
 •  
  Kan biluthyrning utgöra ett upphovsrättsligt förfogande?
  Läs mer
  Read more
 •  
  Uppsatspraktik hos Advokatfirman Westermark Anjou
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Rättsfall från Högsta domstolen: Styrelsen kan inte vältra över sitt ansvar för bokföring och årsredovisning på revisorn
  Läs mer
  Read more
 •  
  Allt fler fälls för mutbrott – så kan du arbeta förebyggande mot korruption
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Innehavaren har bevisbördan för obehörigt brukande av elektronisk underskrift
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning
  Läs mer
  Read more

Våra verksamhetsområden