Tvistlösning

Vi vet att tvister tar energi och flyttar fokus från affärsverksamheten. Därför driver vi dina tvister åt dig och slutar aldrig att söka efter de rätta argumenten eller de mest gynnsamma lösningarna. Vår erfarenhet är första steget mot en lösning.

På Westermark Anjou företräder vi framgångsrikt klienter i kommersiella tvister i domstol och i skiljeförfaranden inom alla civilrättsliga områden. Våra jurister utses regelbundet till skiljemän i skiljeförfaranden.

 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Urban
  Tvistlösning; Bolagsrätt
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 23
  Mobil: +46 76 104 78 23
  Mail:
  urban.bavestam@westermarkanjou.se
  Urban Båvestam
  Delägare och advokat
 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Dennis
  Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt och Tvistlösning
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 02
  Mobil: +46 76 126 91 02
  Mail:
  dennis.westermark@westermarkanjou.se
  Dennis Westermark
  Delägare och advokat
 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Johan
  Tvistlösning; Kommersiella avtal; Immaterialrätt, medie- och marknadsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 05
  Mobil: +46 76 126 91 05
  Mail:
  johan.aberg@westermarkanjou.se
  Johan Åberg
  Delägare och advokat

Aktuellt

 •  
  HD: Innehavaren har bevisbördan för obehörigt brukande av elektronisk underskrift
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning
  Läs mer
  Read more

Våra verksamhetsområden