Publik M&A och aktiemarknad

Ansvarar du för compliance i ett noterat bolag? Behöver du hjälp med att förstå och följa informationskraven, börsens regler eller svensk kod för bolagsstyrning? Planerar du en nyemission, överväger du en börsintroduktion eller ett offentligt bud?

Oavsett vilka frågor du har kan vi hjälpa dig. Vi är vana att arbeta med alla aktörer i alla segment. Vi har en lång och omfattande erfarenhet och kan aktiemarknadsrätten på våra fem fingrar.