Vill ni dela erfarenheter?

Aktuellt - Okategoriserad
Vill ni dela erfarenheter?
17 september, 2019

Tidigare i år blev Westermark Anjou (”WA”) den första advokatbyrån någonsin att få märkningen Equal Employer av Women for Leaders.

Sverige sägs vara bäst på jämställdhet. Ändå är kvinnor fortfarande underrepresenterade i näringslivets högsta ledning och styrelser. Börsbolagens ledningsgrupper består till 23% av kvinnor och endast 8% av börs-vd:arna är kvinnor. Om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo kommer vi ha jämställda (40/60) ledningsgrupper år 2040. Det är dags att vidta konkreta åtgärder för att få till stånd en förändring.

För att tillhöra segmentet affärsjuridiska byråer har WA en ovanligt stor andel kvinnliga delägare (4 av 12 delägare är kvinnor).

Vårt samarbete med Women for Leaders har varit ett sätt för oss att fördjupa vårt arbete med företagskultur och värderingar och få expertråd på vägen. Jämställdhet är ett strategiskt och prioriterat område. Märkningen visar att vårt arbete har varit framgångsrikt. WA följer Women for Leaders riktlinjer som innebär att vi:
– arbetar aktivt för en inkluderande företagskultur och värderingar
– säkerställer att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
– arbetar aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy
– skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Ett exempel på vårt arbete:

Vi har genom caseövningar försökt identifiera skillnader i både arbetsuppgifter och kommunikation utifrån kön och ställning på vår arbetsplats.
Hur?

Vi bad samtliga våra medarbetare delta i caseövningar där de i mindre grupper ställdes inför olika scenarion baserade på verkliga händelser kopplade till vår arbetsplats varpå de fick diskutera och gemensamt besvara ett antal frågor. Exempelvis vilken reaktion som ligger i linje med byrån värderingar, samt om det finns någon skillnad i hur situationer hanteras utifrån kön och position (delägare, biträdande jurist, administrativ personal eller klient).

Grupperna presenterade sina slutsatser i storgrupp och utrymme gavs för reflektioner även i det forumet. Inför nästa caseövning bad vi våra biträdande jurister och administrativa personal indelade efter kön och senioritet att ta fram nya scenarion för att fånga upp och belysa frågor ur fler perspektiv.

Resultatet av våra övningar användes sedan som underlag för att komplettera vår aktivitetsplan vilken är direkt kopplad till våra övergripande mål.

Våra caseövningar är inspirerade av advokatbyråbranschen, men upplägget kan kanske inspirera arbetet i er verksamhet även om ni verkar i någon annan bransch. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och är nyfikna på vad och hur gör ni för att få till stånd en förändring?

Aktuellt