PRESSRELEASE: Westermark Anjou första advokatbyrå som får märkningen Equal Employer

Aktuellt - Okategoriserad
PRESSRELEASE: Westermark Anjou första advokatbyrå som får märkningen Equal Employer
2 maj, 2019

Sverige sägs vara bäst på jämställdhet. Ändå är kvinnor fortfarande underrepresenterade i näringslivets högsta ledning och styrelser. Börsbolagens ledningsgrupper består till 23% av kvinnor och endast 8% av börs-vd:arna är kvinnor. Om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo kommer vi ha jämställda (40/60) ledningsgrupper år 2040. Det är dags att vidta konkreta åtgärder för att få till stånd en förändring.

Women for Leaders har tagit fram en unik helhetslösning för företag som grundar sig i de faktorer som forskningen lyfter fram som hinder för att nå en jämställd arbetsplats. Det kan vara hinder som t ex kulturen och värderingarna inom företaget, att det råder en manlig norm inom ledarskap, att företaget har ojämställd lönesättning, rekryterings- och bedömningspolicy eller ett icke flexibelt arbetssätt.

De företag som ansluter sig till Equal Employer visar att de tar jämställdhetsfrågorna på allra största allvar och att de gör ett aktivt val att uppfylla de uppsatta målen genom konkreta åtgärder, handlingsplaner och uppföljning. Women for Leaders coachar företagsledningen i arbetet.

– Det här är ett sätt för företagen att både internt och externt tydligt visa att man strävar efter att bli en attraktiv och jämställd arbetsgivare. På så sätt blir det mer konkret och handlingskraftigt, säger Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill grundarna av Women for Leaders.

För att tillhöra segmentet affärsjuridiska byråer har Westermark Anjou (”WA”) en ovanligt stor andel kvinnliga delägare (4 av 12 delägare är kvinnor). I gruppen seniora biträdande jurister är andelen kvinnor också stor. WA är den första advokatbyrå som Women for Leaders ger märkningen Equal Employer.

– Att inleda ett samarbete med Women for Leaders har varit ett sätt för oss att fördjupa vårt arbete med företagskultur och värderingar och få expertråd på vägen. Om man tittar på hur könsfördelningen ser ut hos oss tror vi att vi hittat om inte hela receptet så i vart fall delar av det som behövs för att ta fram det bästa i oss alla och låta såväl män som kvinnor få plats. I allt vi gör utgår vi från de värderingar som funnits med oss sedan starten 2006; samarbete, respekt, förtroende, arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv. Jag tycker vi tydligt visar att det finns andra sätt än det traditionella att driva advokatbyrå på. Jag vill uppmana andra advokatbyråer att intensifiera sitt jämställdhetsarbete och analysera hur man stoppar det kompetenstapp som blir resultatet av att kvinnor i så hög utsträckning lämnar advokatbranschen. Det är orimligt att så få kvinnor blir delägare, säger WA:s managing partner Victoria Skoglund.

Genom samarbetet får WA märkningen “Equal Employer”. Märkningen visar att jämställdhet är ett strategiskt och prioriterat område samt att WA följer Women for Leaders riktlinjer som innebär att:

  • arbeta aktivt för en inkluderande företagskultur och värderingar
  • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy
  • skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Om Westermark Anjou
Westermark Anjou är en affärsjuridisk advokatbyrå med inriktning mot bolagsrätt och bolagsstyrning, corporate governance, kapitalmarknad, tvistlösning, fastighets- och hyresrätt, finansiering, företagsöverlåtelser, kommersiella avtal, immaterialrätt, marknads- och medierätt samt IT-rätt. Vi lämnar råd till inhemska och internationella företag och organisationer. Vi gör det komplexa enkelt!  www.westermarkanjou.se

För mer information om Westermark Anjou kontakta Victoria Skoglund, managing partner, tel.  0761-047827 eller Karolina Pekkari, partner, tel. 0761-269111.

Aktuellt