Victoria Skoglund

Delägare och advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance; Företagsöverlåtelser
 

Direkt: +46 8 441 91 27

Mobil: +46 76 104 78 27

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Bergh & Co Advokatbyrå (2010-2012)
Ashurst Advokatbyrå (2007-2010)
Advokatfirman Cederquist, (2002-2007)
Koncernstab juridik Telia (2001-2002)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (2001)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2007-)
Westermark Anjous kvinnliga nätverk (grundare)

Delägare och advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance; Företagsöverlåtelser

Direkt: +46 8 441 91 27

Mobil: +46 76 104 78 27

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Bergh & Co Advokatbyrå (2010-2012)
Ashurst Advokatbyrå (2007-2010)
Advokatfirman Cederquist, (2002-2007)
Koncernstab juridik Telia (2001-2002)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (2001)

Education:

Jur. kand., Stockholms universitet (2001)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Bergh & Co Advokatbyrå (2010-2012)
Ashurst Advokatbyrå (2007-2010)
Advokatfirman Cederquist, (2002-2007)
Koncernstab juridik Telia (2001-2002)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Bergh & Co Advokatbyrå (2010-2012)
Ashurst Advokatbyrå (2007-2010)
Advokatfirman Cederquist, (2002-2007)
Koncernstab juridik Telia (2001-2002)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2007-)
Westermark Anjous kvinnliga nätverk (grundare)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (2001)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Bergh & Co Advokatbyrå (2010-2012)
Ashurst Advokatbyrå (2007-2010)
Advokatfirman Cederquist, (2002-2007)
Koncernstab juridik Telia (2001-2002)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (2001)

Education:

Jur. kand., Stockholms universitet (2001)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Bergh & Co Advokatbyrå (2010-2012)
Ashurst Advokatbyrå (2007-2010)
Advokatfirman Cederquist, (2002-2007)
Koncernstab juridik Telia (2001-2002)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2007-)
Westermark Anjous kvinnliga nätverk (grundare)

Om Victoria

Victoria är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Victoria projektleder årligen flertalet noterade bolags bolagsstämmor, biträder i frågor avseende bolagsstyrning, marknadsmissbruk, informationsgivning och regulatoriska frågor på aktiemarknaden. Victoria arbetar ofta nära styrelse och ledning med löpande juridiska frågeställningar inom sina verksamhetsområden.

Victoria är Managing Partner för advokatfirman Westermark Anjou.

Om Victoria

Victoria är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Victoria projektleder årligen flertalet noterade bolags bolagsstämmor, biträder i frågor avseende bolagsstyrning, marknadsmissbruk, informationsgivning och regulatoriska frågor på aktiemarknaden. Victoria arbetar ofta nära styrelse och ledning med löpande juridiska frågeställningar inom sina verksamhetsområden.

Victoria är Managing Partner för advokatfirman Westermark Anjou.