Urban Båvestam

Delägare och advokat
Tvistlösning; Bolagsrätt
 

Direkt: +46 8 441 91 23

Mobil: +46 76 104 78 23

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2011-)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2000-2010)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2000)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2005-)

Delägare och advokat
Tvistlösning; Bolagsrätt

Direkt: +46 8 441 91 23

Mobil: +46 76 104 78 23

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2011-)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2000-2010)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2000)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (2000)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2011-)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2000-2010)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2011-)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2000-2010)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2005-)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2000)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2011-)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2000-2010)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2000)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (2000)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2011-)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2000-2010)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2005-)

Om Urban

Urban är specialiserad på processer och skiljeförfaranden. Han har omfattande erfarenhet som ombud i såväl domstolsprocesser som inför skiljenämnd, särskilt i kommersiella tvister rörande bolagsrätt, ansvarsfrågor och skadestånd. Han anlitas också regelbundet som skiljeman. Urban är en av de främsta advokaterna i Sverige på det bolagsrättsliga området. Han lämnar rådgivning till såväl noterade som icke-noterade bolag ifråga om tvistlösning, bolagsrätt och corporate governance (företagsstyrning), han utses regelbundet till ordförande på årsstämmor och extra bolagsstämmor och han har utsetts till särskild granskare i ett stort antal utredningar.

Urban är också avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och har publicerat ett flertal artiklar i de ledande juridiska tidskrifterna i Sverige. Han är också en uppskattad föreläsare på juristutbildningen på flera universitet.

Om Urban

Urban är specialiserad på processer och skiljeförfaranden. Han har omfattande erfarenhet som ombud i såväl domstolsprocesser som inför skiljenämnd, särskilt i kommersiella tvister rörande bolagsrätt, ansvarsfrågor och skadestånd. Han anlitas också regelbundet som skiljeman. Urban är en av de främsta advokaterna i Sverige på det bolagsrättsliga området. Han lämnar rådgivning till såväl noterade som icke-noterade bolag ifråga om tvistlösning, bolagsrätt och corporate governance (företagsstyrning), han utses regelbundet till ordförande på årsstämmor och extra bolagsstämmor och han har utsetts till särskild granskare i ett stort antal utredningar.

Urban är också avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och har publicerat ett flertal artiklar i de ledande juridiska tidskrifterna i Sverige. Han är också en uppskattad föreläsare på juristutbildningen på flera universitet.