Ola Svanberg

Advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance
 

Direkt: +46 8 441 91 15

Mobil: +46 76 126 91 15

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (2010)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund: (2014-)

Advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance

Direkt: +46 8 441 91 15

Mobil: +46 76 126 91 15

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (2010)

Education:

Jur.kand., Uppsala universitet (2010)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund: (2014-)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (2010)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (2010)

Education:

Jur.kand., Uppsala universitet (2010)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund: (2014-)

Om Ola

Ola har en bred juridisk erfarenhet och har de senaste åren arbetat uteslutande inom advokatfirmans aktiemarknadsavdelning. Hans specialistområden omfattar kapitalanskaffningar; uppköpeserbjudanden och inlösenprocesser; incitamentsprogram; bolagsstyrningsfrågor; samt marknadsmissbruks- och öppenhetsfrågor.

Ola är anlitad författare av lagkommentarer och juridisk litteratur inom aktiemarknadens område av Wolters Kluwer förlag/Norstedts Juridik och Karnov Group och anlitas som expertföreläsare av noterade företag, advokater och revisorer.

Om Ola

Ola har en bred juridisk erfarenhet och har de senaste åren arbetat uteslutande inom advokatfirmans aktiemarknadsavdelning. Hans specialistområden omfattar kapitalanskaffningar; uppköpeserbjudanden och inlösenprocesser; incitamentsprogram; bolagsstyrningsfrågor; samt marknadsmissbruks- och öppenhetsfrågor.

Ola är anlitad författare av lagkommentarer och juridisk litteratur inom aktiemarknadens område av Wolters Kluwer förlag/Norstedts Juridik och Karnov Group och anlitas som expertföreläsare av noterade företag, advokater och revisorer.