Monica Lagercrantz

Delägare och advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt
 

Direkt: +46 8 441 91 09

Mobil: +46 76 126 91 09

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-2009, 2010-)
Jurist, Öhman Fondkommission (2009)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2006)
Associate of Art’s Degree, Santa Monica College, USA (1998)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund (2011-)
British-Swedish Chamber of Commerce
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Delägare och advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt

Direkt: +46 8 441 91 09

Mobil: +46 76 126 91 09

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-2009, 2010-)
Jurist, Öhman Fondkommission (2009)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2006)
Associate of Art’s Degree, Santa Monica College, USA (1998)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (2006)
Associate of Art’s Degree, Santa Monica College, USA (1998)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-2009, 2010-)
Jurist, Öhman Fondkommission (2009)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-2009, 2010-)
Jurist, Öhman Fondkommission (2009)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund (2011-)
British-Swedish Chamber of Commerce
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2006)
Associate of Art’s Degree, Santa Monica College, USA (1998)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-2009, 2010-)
Jurist, Öhman Fondkommission (2009)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2006)
Associate of Art’s Degree, Santa Monica College, USA (1998)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (2006)
Associate of Art’s Degree, Santa Monica College, USA (1998)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-2009, 2010-)
Jurist, Öhman Fondkommission (2009)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund (2011-)
British-Swedish Chamber of Commerce
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Om Monica

Monica är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Monica arbetar regelbundet med olika typer av emissioner och har även omfattande erfarenhet av börsnoteringar och bolagsstämmor.

Om Monica

Monica är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Monica arbetar regelbundet med olika typer av emissioner och har även omfattande erfarenhet av börsnoteringar och bolagsstämmor.