Maria Bruder

Advokat
 

Direkt:

Mobil: +46 76 126 63 35

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2019-)

Rådman Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (2016-2019)

Justitiesekreterare, Högsta domstolen (2015-2016)

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-2015)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2008-2010)
Tingsfiskal, Katrineholm-, Stockholm- och Södertörns tingsrätter (2006-2008)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2005)
Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt (2002-2004)

Utbildning:

Master programme in European Intellectual Property law, Stockholm University (2002)

LL.M., Uppsala University (2002)

University of Minnesota Law School (2001)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2019-)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Konkurrens & Marknadsrättsliga Föreningen
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Advokat

Direkt:

Mobil: +46 76 126 63 35

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2019-)

Rådman Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (2016-2019)

Justitiesekreterare, Högsta domstolen (2015-2016)

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-2015)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2008-2010)
Tingsfiskal, Katrineholm-, Stockholm- och Södertörns tingsrätter (2006-2008)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2005)
Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt (2002-2004)

Utbildning:

Master programme in European Intellectual Property law, Stockholm University (2002)

LL.M., Uppsala University (2002)

University of Minnesota Law School (2001)

Education:

Master programme in European Intellectual Property law, Stockholm University (2002)

LL.M., Uppsala University (2002)

University of Minnesota Law School (2001)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2019-)

Rådman Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (2016-2019)

Justitiesekreterare, Högsta domstolen (2015-2016)

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-2015)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2008-2010)
Tingsfiskal, Katrineholm-, Stockholm- och Södertörns tingsrätter (2006-2008)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2005)
Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt (2002-2004)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2019-)

Rådman Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (2016-2019)

Justitiesekreterare, Högsta domstolen (2015-2016)

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-2015)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2008-2010)
Tingsfiskal, Katrineholm-, Stockholm- och Södertörns tingsrätter (2006-2008)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2005)
Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt (2002-2004)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2019-)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Konkurrens & Marknadsrättsliga Föreningen
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Utbildning:

Master programme in European Intellectual Property law, Stockholm University (2002)

LL.M., Uppsala University (2002)

University of Minnesota Law School (2001)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2019-)

Rådman Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (2016-2019)

Justitiesekreterare, Högsta domstolen (2015-2016)

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-2015)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2008-2010)
Tingsfiskal, Katrineholm-, Stockholm- och Södertörns tingsrätter (2006-2008)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2005)
Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt (2002-2004)

Utbildning:

Master programme in European Intellectual Property law, Stockholm University (2002)

LL.M., Uppsala University (2002)

University of Minnesota Law School (2001)

Education:

Master programme in European Intellectual Property law, Stockholm University (2002)

LL.M., Uppsala University (2002)

University of Minnesota Law School (2001)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2019-)

Rådman Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (2016-2019)

Justitiesekreterare, Högsta domstolen (2015-2016)

Advokatfirman Westermark Anjou (2010-2015)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2008-2010)
Tingsfiskal, Katrineholm-, Stockholm- och Södertörns tingsrätter (2006-2008)
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt (2005)
Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt (2002-2004)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2019-)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Konkurrens & Marknadsrättsliga Föreningen
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Om Maria

Maria är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Maria företräder även byråns klienter vid kommersiell tvistlösning i såväl allmän domstol som vid skiljeförfaranden. Hon anslöt sig till byrån år 2019 efter att ha tjänstgjort som rådman på Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, och justitiesekreterare på Högsta domstolen. Dessförinnan var Maria verksam som biträdande jurist och advokat vid byrån under 2010-2015.

Publikationer

Om Maria

Maria är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Maria företräder även byråns klienter vid kommersiell tvistlösning i såväl allmän domstol som vid skiljeförfaranden. Hon anslöt sig till byrån år 2019 efter att ha tjänstgjort som rådman på Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, och justitiesekreterare på Högsta domstolen. Dessförinnan var Maria verksam som biträdande jurist och advokat vid byrån under 2010-2015.

Publikationer