Lisa Petersson

Advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Företagsöverlåtelser; Bolagsrätt; Kommersiella avtal; Riskhantering och compliance
 

Direkt: +46 8 441 91 08

Mobil: +46 76 126 91 08

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2008-)
Bolagsjurist, Billström & Mucher Corporate Finance (2007-2008)

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet (2008)

Medlemskap:
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Företagsöverlåtelser; Bolagsrätt; Kommersiella avtal; Riskhantering och compliance

Direkt: +46 8 441 91 08

Mobil: +46 76 126 91 08

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2008-)
Bolagsjurist, Billström & Mucher Corporate Finance (2007-2008)

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet (2008)

Education:

Jur.kand., Lunds universitet (2008)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2008-)
Bolagsjurist, Billström & Mucher Corporate Finance (2007-2008)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2008-)
Bolagsjurist, Billström & Mucher Corporate Finance (2007-2008)

Medlemskap:
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet (2008)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2008-)
Bolagsjurist, Billström & Mucher Corporate Finance (2007-2008)

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet (2008)

Education:

Jur.kand., Lunds universitet (2008)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2008-)
Bolagsjurist, Billström & Mucher Corporate Finance (2007-2008)

Medlemskap:
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Om Lisa

Lisa har en bred juridisk erfarenhet med specialisering inom kommersiella avtal och aktiemarknadsrätt. Hon biträder regelbundet byråns klienter med rådgivning i frågor som rör kapitalanskaffningar, noteringar och företagsöverlåtelser.

Om Lisa

Lisa har en bred juridisk erfarenhet med specialisering inom kommersiella avtal och aktiemarknadsrätt. Hon biträder regelbundet byråns klienter med rådgivning i frågor som rör kapitalanskaffningar, noteringar och företagsöverlåtelser.