Johan Åberg

Delägare och advokat
Tvistlösning; Kommersiella avtal; It-, immaterialrätt, medie- och marknadsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance
 

Direkt: +46 8 441 91 05

Mobil: +46 76 126 91 05

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-)
Advokatfirman Lindahl (1999-2006)
Bolagsjurist, Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (1993-1999)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (1993)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund (2003-)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen

Delägare och advokat
Tvistlösning; Kommersiella avtal; It-, immaterialrätt, medie- och marknadsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance

Direkt: +46 8 441 91 05

Mobil: +46 76 126 91 05

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-)
Advokatfirman Lindahl (1999-2006)
Bolagsjurist, Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (1993-1999)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (1993)

Education:

Jur.kand., Uppsala universitet (1993)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-)
Advokatfirman Lindahl (1999-2006)
Bolagsjurist, Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (1993-1999)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-)
Advokatfirman Lindahl (1999-2006)
Bolagsjurist, Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (1993-1999)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund (2003-)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (1993)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-)
Advokatfirman Lindahl (1999-2006)
Bolagsjurist, Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (1993-1999)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet (1993)

Education:

Jur.kand., Uppsala universitet (1993)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2006-)
Advokatfirman Lindahl (1999-2006)
Bolagsjurist, Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (1993-1999)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund (2003-)
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen

Om Johan

Johan är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsrätt. Därtill är hans specialområde avtalsrätt med särskild erfarenhet av de avtal som används av IT-branschen och mediebranschen. Mot bakgrund av hans specialistkunskap inom dessa områden anlitas Johan ofta som ombud i såväl domstolsprocesser som inför skiljenämnd rörande avtalsbrott, intrång/nyttjanden och skadestånd. Johans kunskap och erfarenhet har medfört att han regelbundet även ger rådgivning i närliggande områden, som exempelvis skydd för företagshemligheter och frågor rörande handelsagentur, kommissions- och återförsäljaravtal. Då integritetsfrågor är ett annat intresse hos Johan har han genom sitt mångåriga arbete som advokat fått gedigen erfarenhet av frågor som rör både behandling av personuppgifter och elektronisk handel men även tryck- och yttrandefrihetsfrågor, inbegripet förtal. Johan har författat två modellavtals-moduler i Wolters Kluwers databastjänst CRITO, rörande uppdrags- och konsultavtal samt IT-avtal. Han har även författat boken Reklamjuridik tillsammans med Tobias Eltell på föreningen Sveriges Annonsörer.

Om Johan

Johan är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsrätt. Därtill är hans specialområde avtalsrätt med särskild erfarenhet av de avtal som används av IT-branschen och mediebranschen. Mot bakgrund av hans specialistkunskap inom dessa områden anlitas Johan ofta som ombud i såväl domstolsprocesser som inför skiljenämnd rörande avtalsbrott, intrång/nyttjanden och skadestånd. Johans kunskap och erfarenhet har medfört att han regelbundet även ger rådgivning i närliggande områden, som exempelvis skydd för företagshemligheter och frågor rörande handelsagentur, kommissions- och återförsäljaravtal. Då integritetsfrågor är ett annat intresse hos Johan har han genom sitt mångåriga arbete som advokat fått gedigen erfarenhet av frågor som rör både behandling av personuppgifter och elektronisk handel men även tryck- och yttrandefrihetsfrågor, inbegripet förtal. Johan har författat två modellavtals-moduler i Wolters Kluwers databastjänst CRITO, rörande uppdrags- och konsultavtal samt IT-avtal. Han har även författat boken Reklamjuridik tillsammans med Tobias Eltell på föreningen Sveriges Annonsörer.