Jenny Strandberg

Biträdande jurist
 

Direkt:

Mobil: +46 76 126 63 33

Språk:
Svenska och Engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2018–)
Advokatfirman Törngren Magnell (2017–2018)
Universitetsadjunkt juristprogrammet, inom bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet (2016–2017)
Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt (2015–2016)

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Medlemskap:
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Biträdande jurist

Direkt:

Mobil: +46 76 126 63 33

Språk:
Svenska och Engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2018–)
Advokatfirman Törngren Magnell (2017–2018)
Universitetsadjunkt juristprogrammet, inom bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet (2016–2017)
Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt (2015–2016)

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Education:

Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2018–)
Advokatfirman Törngren Magnell (2017–2018)
Universitetsadjunkt juristprogrammet, inom bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet (2016–2017)
Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt (2015–2016)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2018–)
Advokatfirman Törngren Magnell (2017–2018)
Universitetsadjunkt juristprogrammet, inom bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet (2016–2017)
Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt (2015–2016)

Medlemskap:
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2018–)
Advokatfirman Törngren Magnell (2017–2018)
Universitetsadjunkt juristprogrammet, inom bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet (2016–2017)
Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt (2015–2016)

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Education:

Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2018–)
Advokatfirman Törngren Magnell (2017–2018)
Universitetsadjunkt juristprogrammet, inom bolagsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet (2016–2017)
Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt (2015–2016)

Medlemskap:
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Om Jenny

Jenny anslöt till Westermark Anjou under 2018 och är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Publikationer

Om Jenny

Jenny anslöt till Westermark Anjou under 2018 och är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Publikationer