Dennis Westermark

Delägare och advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt och Tvistlösning
 

Direkt: +46 8 441 91 02

Mobil: +46 76 126 91 02

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2005-)
Advokatfirman Helle Westermark (2002-2005),
Bolagsjurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2001)
Advokatfirman Lindahl (1995-2000)
Tingstjänstgöring, Södertälje tingsrätt (1993-1995)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (1993)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund: (1998-2000, 2002-)

Delägare och advokat
Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt och Tvistlösning

Direkt: +46 8 441 91 02

Mobil: +46 76 126 91 02

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2005-)
Advokatfirman Helle Westermark (2002-2005),
Bolagsjurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2001)
Advokatfirman Lindahl (1995-2000)
Tingstjänstgöring, Södertälje tingsrätt (1993-1995)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (1993)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (1993)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2005-)
Advokatfirman Helle Westermark (2002-2005),
Bolagsjurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2001)
Advokatfirman Lindahl (1995-2000)
Tingstjänstgöring, Södertälje tingsrätt (1993-1995)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2005-)
Advokatfirman Helle Westermark (2002-2005),
Bolagsjurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2001)
Advokatfirman Lindahl (1995-2000)
Tingstjänstgöring, Södertälje tingsrätt (1993-1995)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund: (1998-2000, 2002-)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (1993)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2005-)
Advokatfirman Helle Westermark (2002-2005),
Bolagsjurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2001)
Advokatfirman Lindahl (1995-2000)
Tingstjänstgöring, Södertälje tingsrätt (1993-1995)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (1993)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (1993)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2005-)
Advokatfirman Helle Westermark (2002-2005),
Bolagsjurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2001)
Advokatfirman Lindahl (1995-2000)
Tingstjänstgöring, Södertälje tingsrätt (1993-1995)

Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund: (1998-2000, 2002-)

Om Dennis

Dennis är en av grundarna av Westermark Anjou. Dennis arbetar huvudsakligen med Publik M&A och aktiemarknad, Bolagsrätt och Tvistlösning. Dennis har stor erfarenhet av Publik M&A och aktiemarknad och har skrivit flera böcker i ämnet. Dennis är också medförfattare till Karnovs nyhetsbrev i Börsrätt som ges ut löpande. Dennis undervisar även i aktiemarknadsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Därutöver är Dennis specialiserad på processer och skiljeförfaranden. Han har omfattande ombudserfarenhet och har processat i såväl allmän domstol som inför skiljenämnder. Dennis har också agerat som skiljeman i flera skiljeförfaranden.

Om Dennis

Dennis är en av grundarna av Westermark Anjou. Dennis arbetar huvudsakligen med Publik M&A och aktiemarknad, Bolagsrätt och Tvistlösning. Dennis har stor erfarenhet av Publik M&A och aktiemarknad och har skrivit flera böcker i ämnet. Dennis är också medförfattare till Karnovs nyhetsbrev i Börsrätt som ges ut löpande. Dennis undervisar även i aktiemarknadsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Därutöver är Dennis specialiserad på processer och skiljeförfaranden. Han har omfattande ombudserfarenhet och har processat i såväl allmän domstol som inför skiljenämnder. Dennis har också agerat som skiljeman i flera skiljeförfaranden.