Charlotte Nothnagel

Advokat
Tvistlösning; Bolagsrätt; Kommersiella avtal
 

Direkt: -

Mobil: +46 76 104 78 28

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2011-2012)
Tingsfiskal, Nacka, Uppsala och Eskilstuna tingsrätter (2009-2010)
Hovrättsfiskal, Svea och Göta hovrätter (2008-2009)
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2006-2007)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2005)
Queen Mary University of London (2004)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2015-)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Advokat
Tvistlösning; Bolagsrätt; Kommersiella avtal

Direkt: -

Mobil: +46 76 104 78 28

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2011-2012)
Tingsfiskal, Nacka, Uppsala och Eskilstuna tingsrätter (2009-2010)
Hovrättsfiskal, Svea och Göta hovrätter (2008-2009)
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2006-2007)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2005)
Queen Mary University of London (2004)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (2005)
Queen Mary University of London (2004)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2011-2012)
Tingsfiskal, Nacka, Uppsala och Eskilstuna tingsrätter (2009-2010)
Hovrättsfiskal, Svea och Göta hovrätter (2008-2009)
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2006-2007)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2011-2012)
Tingsfiskal, Nacka, Uppsala och Eskilstuna tingsrätter (2009-2010)
Hovrättsfiskal, Svea och Göta hovrätter (2008-2009)
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2006-2007)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2015-)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2005)
Queen Mary University of London (2004)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2011-2012)
Tingsfiskal, Nacka, Uppsala och Eskilstuna tingsrätter (2009-2010)
Hovrättsfiskal, Svea och Göta hovrätter (2008-2009)
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2006-2007)

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet (2005)
Queen Mary University of London (2004)

Education:

Jur.kand., Stockholms universitet (2005)
Queen Mary University of London (2004)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2012-)
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt (2011-2012)
Tingsfiskal, Nacka, Uppsala och Eskilstuna tingsrätter (2009-2010)
Hovrättsfiskal, Svea och Göta hovrätter (2008-2009)
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2006-2007)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2015-)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Westermark Anjous kvinnliga nätverk

Om Charlotte

Charlottes kärnverksamhet är kommersiell tvistelösning. Hon anslöt sig till byrån år 2012 efter att ha fullgjort särskild domarutbildning och förordnats som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Charlotte företräder byråns klienter främst i allmän domstol och skiljeförfaranden men bistår även vid offentlig upphandling. Charlotte arbetar även med avtalsfrågor och andra ärenden inom byråns verksamhetsområden Kommersiella Avtal och Bolagsrätt.

Om Charlotte

Charlottes kärnverksamhet är kommersiell tvistelösning. Hon anslöt sig till byrån år 2012 efter att ha fullgjort särskild domarutbildning och förordnats som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Charlotte företräder byråns klienter främst i allmän domstol och skiljeförfaranden men bistår även vid offentlig upphandling. Charlotte arbetar även med avtalsfrågor och andra ärenden inom byråns verksamhetsområden Kommersiella Avtal och Bolagsrätt.