Carl-Adam Drakenberg

Delägare och advokat
Företagsöverlåtelser; M&A-försäkring; Bolagsrätt och Kommersiella avtal
 

Direkt: -

Mobil: +46 76 126 91 19

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2009-)
Underwriter, AIG Mergers & Acquisitions Insurance Group (2005-2008)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1999-2005
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (1998-1999)
Officer, Livgardet (1986-1992)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (1998)
Kapten, Krigshögskolans högre kurs, Kvarn (1992)
Löjtnant, Krigshögskolans allmänna kurs, Karlberg (1990)
Fänrik, Officershögskolan Halmstad (1988)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2004-2005, 2009-)

Delägare och advokat
Företagsöverlåtelser; M&A-försäkring; Bolagsrätt och Kommersiella avtal

Direkt: -

Mobil: +46 76 126 91 19

Språk:
Svenska och engelska

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2009-)
Underwriter, AIG Mergers & Acquisitions Insurance Group (2005-2008)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1999-2005
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (1998-1999)
Officer, Livgardet (1986-1992)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (1998)
Kapten, Krigshögskolans högre kurs, Kvarn (1992)
Löjtnant, Krigshögskolans allmänna kurs, Karlberg (1990)
Fänrik, Officershögskolan Halmstad (1988)

Education:

Jur. kand., Stockholms universitet (1998)
Kapten, Krigshögskolans högre kurs, Kvarn (1992)
Löjtnant, Krigshögskolans allmänna kurs, Karlberg (1990)
Fänrik, Officershögskolan Halmstad (1988)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2009-)
Underwriter, AIG Mergers & Acquisitions Insurance Group (2005-2008)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1999-2005
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (1998-1999)
Officer, Livgardet (1986-1992)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2009-)
Underwriter, AIG Mergers & Acquisitions Insurance Group (2005-2008)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1999-2005
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (1998-1999)
Officer, Livgardet (1986-1992)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2004-2005, 2009-)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (1998)
Kapten, Krigshögskolans högre kurs, Kvarn (1992)
Löjtnant, Krigshögskolans allmänna kurs, Karlberg (1990)
Fänrik, Officershögskolan Halmstad (1988)

Erfarenhet:

Advokatfirman Westermark Anjou (2009-)
Underwriter, AIG Mergers & Acquisitions Insurance Group (2005-2008)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1999-2005
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (1998-1999)
Officer, Livgardet (1986-1992)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet (1998)
Kapten, Krigshögskolans högre kurs, Kvarn (1992)
Löjtnant, Krigshögskolans allmänna kurs, Karlberg (1990)
Fänrik, Officershögskolan Halmstad (1988)

Education:

Jur. kand., Stockholms universitet (1998)
Kapten, Krigshögskolans högre kurs, Kvarn (1992)
Löjtnant, Krigshögskolans allmänna kurs, Karlberg (1990)
Fänrik, Officershögskolan Halmstad (1988)

Experience:

Advokatfirman Westermark Anjou (2009-)
Underwriter, AIG Mergers & Acquisitions Insurance Group (2005-2008)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1999-2005
Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt (1998-1999)
Officer, Livgardet (1986-1992)

Medlemskap:
Sveriges advokatsamfund: (2004-2005, 2009-)

Om Carl-Adam

Carl-Adam har omfattande erfarenhet av nordiska företagsöverlåtelser. Under sin tid på Mannheimer Swartling ansvarade han de mest komplexa nationella och gränsöverskridande företagsöverlåtelserna. Han har även arbetat på AIG Mergers & Acquistions Group och introducerade och utvecklade transaktionsförsäkringar på den nordiska marknaden. Carl-Adam är rådgivare till entreprenörer, industriella och finansiella aktörer vid investeringar, förvärv och försäljningar och även vid löpande rådgivning inom bolagsrätt och kommersiella avtal. Carl-Adam är även regelbundet anlitad som rådgivare till internationella försäkringsbolag som försäkrar risker vid företagsöverlåtelser på den nordiska marknaden vilket ger honom en unik inblick i risker och trender på marknaden för företagsöverlåtelser.
Carl-Adam är en ofta anlitad föreläsare och ansvarar för Blendow Institutes utbildning inom företagsöverlåtelser.

Om Carl-Adam

Carl-Adam har omfattande erfarenhet av nordiska företagsöverlåtelser. Under sin tid på Mannheimer Swartling ansvarade han de mest komplexa nationella och gränsöverskridande företagsöverlåtelserna. Han har även arbetat på AIG Mergers & Acquistions Group och introducerade och utvecklade transaktionsförsäkringar på den nordiska marknaden. Carl-Adam är rådgivare till entreprenörer, industriella och finansiella aktörer vid investeringar, förvärv och försäljningar och även vid löpande rådgivning inom bolagsrätt och kommersiella avtal. Carl-Adam är även regelbundet anlitad som rådgivare till internationella försäkringsbolag som försäkrar risker vid företagsöverlåtelser på den nordiska marknaden vilket ger honom en unik inblick i risker och trender på marknaden för företagsöverlåtelser.
Carl-Adam är en ofta anlitad föreläsare och ansvarar för Blendow Institutes utbildning inom företagsöverlåtelser.