Region Sörmland skärper regler för marknadsföring av vårdtjänster

Aktuellt - Immaterialrätt, medie- och marknadsrätt
Region Sörmland skärper regler för marknadsföring av vårdtjänster
3 maj, 2019

Under våren har Westermark Anjou assisterat Region Sörmland med att författa nya riktlinjer för marknadsföring av vårdtjänster. Alla vårdgivare som är etablerade i Sörmland omfattas av riktlinjerna, dvs. även de som tillhandahåller vård på distans, s.k. nätläkare, och således även om nätläkarnas patienter inte är bosatta i Sörmland.

De nya riktlinjerna tar avstamp i marknadsföringslagens bestämmelser men hänvisar såväl till Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation och till Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet. Syftet med riktlinjerna är att precisera och exemplifiera marknadsföringsåtgärder som är tillåtna respektive otillåtna för vårdgivare i Sörmland. Riktlinjerna innehåller både grundläggande krav på vårdgivarens marknadsföring och ett specifikt avsnitt om marknadsföring av vårdtjänster.

Utgångspunkten för riktlinjerna är att all marknadsföring av vårdtjänster ska vara saklig, korrekt och relevant vilket innebär att den ska ha en god etisk och seriös framtoning som inte riskerar att rubba förtroendet varken för vårdgivarens verksamhet eller för Region Sörmland.

Region Sörmlands nya riktlinjer har fått uppmärksamhet i media, exempel nedan.

Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/04/Sormland-skarper-reklamregler-for-natlakare/

Sveriges Radio https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7199295

 

Vill du veta mer om regler för marknadsföring generellt eller marknadsföring av vårdtjänster specifikt? Kontakta gärna Johan Åberg.

Aktuellt