IT-, medie- och immaterialrätt

I avtal om leverans av IT-tjänster och programvara uppstår inte sällan frågor både inför, under och efter leverans där parterna kan ha olika syn på vad som ska överenskommas, eller vad som har överenskommits. Vi har stor erfarenhet av IT-branschen och kan assistera med att granska och producera relevanta avtalsdokument. Vår kunskap om IT-leveransens risker och ekonomiska incitament gör att vi även kan navigera er rätt i både förhandlingar och tvister. Därtill bistår vi givetvis i alla frågor relaterade till  dataskydd och integritet (t.ex. GDPR-relaterade frågor).

Det är tillgångarna du inte kan ta på som kräver lite extra tanke och omsorg. Förståelse för immateriella rättigheter kan vara helt avgörande för din verksamhet. Och de representerar ofta stora värden. Vi hjälper dig att identifiera, skydda och licensiera dem.

Vi har bred erfarenhet av och en djup förståelse för dagens medieindustri. Vi kan de relevanta branschavtalen och förser dig snabbt med användbara råd.