Hållbarhet, riskhantering och compliance

Har du koll på alla regler som påverkar ditt företag? Har ni exempelvis rutiner för att stävja insiderhandel och penningtvätt? Och hur hanterar ni personuppgifter?

I en värld där regelverken ständigt förändras och utvidgas hjälper vi er att följa utvecklingen av det som berör er. Vi analyserar, planerar, dokumenterar och bistår med införande av processer som uppfyller krav inom bland annat GDPR, hållbarhetsregler, MAR och antikorruption.

 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Mattias
  Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Kommersiella avtal
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 03
  Mobil: +46 76 126 91 03
  Mail:
  mattias.anjou@westermarkanjou.se
  Mattias Anjou
  Delägare och advokat
 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Karolina
  Kommersiella avtal; Hållbarhet, riskhantering och compliance, IT-, immaterialrätt, medie- och marknadsrätt
  Språk:
  Svenska, engelska och franska
  Direkt: +46 8 441 91 11
  Mobil: +46 76 126 91 11
  Mail:
  karolina.pekkari@westermarkanjou.se
  Karolina Pekkari
  Delägare och advokat

Aktuellt