Brighter AB (publ) investerar i Accumbo AB

Aktuellt - Företagsöverlåtelser
Brighter AB (publ) investerar i Accumbo AB
25 november, 2019

Brighter, ett noterat svenskt health tech-bolag, har investerat i vårdgivaren Accumbo samt ingått ett samarbetsavtal kring digitala vårdtjänster. Investeringen och samarbetet innebär en expansion och utveckling av nya vårdtjänster för både digital och fysisk vård. Avstampet tas i Brighters diabetestjänst Actiste® och Accumbos vårdtjänst för högt blodtryck. För mer information läs här.

Westermark Anjou har varit juridisk rådgivare till Brighter i samband med investeringen. Westermark Anjous team bestod av Jonathan Clauss (ansvarig delägare), Lisa Gabrielsson (projektledare), Louise Thunegard och Gustav Ahlgren.

 

Läs mer om vår transaktionsverksamhet under verksamhetsområdet för Företagsöverlåtelser.

Aktuellt