Finansiering & Debt Capital Markets

Westermark Anjous verksamhetsgrupp Finansiering & Debt Capital Markets arbetar nära våra klienter i små team med stor senior närvaro. Vi lämnar rådgivning till långivare, låntagare, agenter och investerare avseende mycket mer än bara låne- och obligationsfinansiering, finansiella omstruktureringar, omförhandlingar av problemkrediter och löpande frågor. Vår kompetens inom finansiering kompletteras ytterligare av firmans djupa engagemang inom kapitalmarknadsjuridik, akademi och marknadsutveckling.