Fastighet och Hyra

Juridiken är ständigt närvarande för hyres- och fastighetsmarknadens aktörer. Du kommer att nå ett bättre resultat i affärerna med tillgång till initierad kunskap och praktisk erfarenhet av hur juridiska frågor bäst hanteras. Det är där vi hjälper dig.

Vi biträder i fastighetsrättsliga frågor och har utvecklad specialistkompetens i hyresrättsliga frågor som rör kommersiella lokaler. Vi hjälper våra kunder vid köp och försäljning och i alla frågor som rör upplåtelse och förvaltning av fastigheter och kommersiella lokaler, däribland biträde i domstol och hyresnämnd.

Aktuellt