Lär känna våra medarbetare – Ola Svanberg

News - Uncategorized
Lär känna våra medarbetare – Ola Svanberg
20 August, 2019

Låt oss presentera Ola Svanberg, Advokat och börsrättare från Haparanda med en förkärlek till komplicerade regelefterlevnadsfrågor

Ola är aktuell med en kommentar till Marknadsmissbruksförordningen som han tillsammans med Dennis Westermark skriver för Karnov Juridik som snart finns tillgänglig digitalt. Ola och Dennis är även aktuella med en bok ”Om incitamentsprogram” – skriven tillsammans med Monica Lagercrantz – som släpptes till försäljning i slutet av juni.

Westermark Anjou har en lång och bred erfarenhet inom aktiemarknadsrätten. Vi hjälper till med juridisk rådgivning i frågor såsom compliance i ett noterat bolag, börsens regler och svensk kod för bolagsstyrning, nyemissioner, börsintroduktioner, offentliga bud och incitamentsprogram.

Oavsett vilka frågor du har kan vi hjälpa dig. Westermark Anjou är vana att arbeta med alla aktörer i alla segment.

– Hur kommer det sig att du valde juridik?
Det var inte självklart eftersom jag tyckte mycket om de tekniska ämnena som matematik, fysik och kemi på gymnasiet. Men eftersom jag är uppvuxen i Haparanda skulle alla ingenjörsutbildningar ha inneburit att jag redan efter gymnasiet bestämde mig att inte återvända. Eftersom Haparanda fortfarande har en tingsrätt så fanns det alternativet kvar om jag läste juridik.

– Vad är din inriktning och varför har du valt den?
Numera arbetar jag nästan uteslutande med aktiemarknadsrätt och bolagsrätt. Jag blev faktiskt intresserad av aktiemarknaden redan på gymnasiet. Det var i slutet av 90-talet och IT-boomen härjade som värst. En lärare som jag tyckte om erbjöd en tillvalskurs om aktiekunskap som jag hoppade på. Samtidigt hade jag sålt en snöskoter och hade fått lite pengar att placera, och det var ju inte så svårt att vara lyckosam med aktieplaceringar under den perioden. När jag sedan började arbeta på byrå var jag intresserad av att förstå juridiken bakom aktiebolagen och det föll sig naturligt att jag specialiserades inom det området.

– Vem är din typiska klient och vilka sorts uppdrag brukar du få?
Ett bolag noterad på en marknadsplats i Sverige. Inom aktiemarknadsrätten har vi egentligen två typer av ärenden, antingen rör det sig om regelefterlevnadsfrågor med anledning av den löpande verksamheten eller så rör det sig om uppdrag som omfattar större åtgärder som exempelvis kapitalanskaffningar, incitamentsprogram eller takeovers. Redan när jag var ganska ny på byrån fick jag, tillsammans med min kollega Dennis Westermark, i uppdrag att skriva ett börsrättsligt nyhetsbrev för Karnov Juridik. Det har gjort att jag verkligen fått nöta in den underliggande juridiken, och internt på byrån får jag ofta mer komplicerade regelefterlevnadsfrågor.

– Ser du några trender i det typiska uppdraget?
Absolut, vår aktiemarknad i Sverige är otroligt stark och attraktiv. När jag jobbat drygt ett år på byrån 2012 och vi fick in ett uppdrag om en börsnotering av Mackmyra kändes det väldigt exklusivt. Efter tidigare börskrascher var sådana uppdrag sällsynta. Nu söker sig många bolag, även utländska, till den svenska aktiemarknaden. Det tror jag att det är viktigt att vi värnar om. Dels genom att alla aktörer på aktiemarknaden agerar på ett sätt så att allmänhetens förtroende för den upprätthålls, dels genom att vi ser till att det är möjligt att vara noterad på en aktiemarknad i Sverige till priset av en rimlig och motiverad administrativ börda.

– Regelefterlevnadsfrågor har varit på tapeten på sistone, särskilt inom bankvärlden men också i förhållande till marknadsmissbruksfrågor – vad är viktigast för bolagen att tänka på inom detta område?
EU-rättsakter som reglerar dessa frågor kan ibland te sig obegripliga. Och visst har de brister, inte minst när det kommer till rena översättningsfrågor från olika versioner inom unionen där det tyvärr blir fel allt för ofta. Men med kännedom om bakgrunden till reglerna och den kontext de verkar i är ofta svaren på olika frågor som kan dyka upp självklara. Mitt tips är därför att inte förlora förtroendet för möjligheten att förstå regelverket bara för att själva regeltexten innehåller brister. Många svar går att finna genom att få kännedom om de bakomliggande motiven till bestämmelserna och den kontext som de verkar i.

– Finns det någon nyhet på ditt område som du vill belysa?
Ja, inspirerad av Leif GW Persson som valde att lyfta fram sin dotter Malin Persson Giolito (som för övrigt är en fantastisk författare) som Sveriges bästa författare, tar jag det ett steg längre och nämner den kommentar till Marknadsmissbruksförordningen som min kollega Dennis Westermark och jag skriver för Karnov Juridik och som snart börjar göras tillgänglig digitalt. Jag tror att den kommer att ge omfattande vägledning i centrala praktiska frågor och underlätta arbetat på den svenska aktiemarkandaden. Jag måste även nämna vår bok Om incitamentsprogram – skriven tillsammans med Monica Lagercrantz – som släpptes till försäljning i juni.

– Berätta lite om det kommande boksläppet!
Att skriva en bok om incitamentsprogram i noterade bolag har varit väldigt lärorik. Ett bolag som ska införa ett incitamentsprogram måste förhålla sig till stora delar av det aktiemarknadsrättsliga regelverket. Aktiemarknadsnämndens uttalanden och inte minst metoden för hur dessa uttalanden ska tolkas och vilken innebörd de har; ABL:s bestämmelser i förhållande till riktade emissioner och förvärv och överlåtelse av egna aktier; den informationsskyldighet som följer av lag och marknadsplatsernas regelverk; och det regelverk som syftar till att förhindra marknadsmissbruk. Resultatet är en bok som behandlar många frågor som inte berörts i den svenska juridiska doktrinen förut.

– Kan du berätta lite om de böcker du har varit med och skrivit?
I egenskap av att ha ett tjockt pannben fick jag först hjälpa till med granskningar, sammanställningar, tabeller m.m. inför två boksläpp – Reklamjuridikguiden av min kollega Johan Åberg samt Tobias Eltell, och Om nyemission av Dennis och Monica – utan att själv hålla i pennan avseende själva texten. Därefter har jag själv tillsammans med kollegor författat boken Om incitamentsprogram som gick i tryck i juni och en kommentar om Marknadsmissbruksförordningen som är ett pågående projekt som först kommer göras tillgänglig i etapper digitalt hos Karnov Juridik.

– Hur går författandet av lagkommentarer till?
Att författa en lagkommentar är först och främst väldigt tacksamt från perspektivet att dispositionen i stora delar är given på förhand. Det är också väldigt spännande att skriva en lagkommentar till en EU-rättsakt som Marknadsmissbruksförordningen som är direkt tillämplig i hela EU. Det resulterar i att man måste bekanta sig med många nya utländska rättskällor. Dessutom så förhåller det sig så att den svenska Finansinspektionen varit mycket aktiv på området vilket till och med innebär att en majoritet av avgörandena inom vissa områden kommit i Sverige med resultatet att vi ligger före många andra länder.

– Vad är du mest stolt över?
Mina tre barn. De är självständiga, drivna, påhittiga och roliga små människor, jag älskar att vara med dem och kan inte förstå hur jag har kunnat ha en sådan tur att få leva med dem!

– Hur är det att jobba på byrå och ha familj?
I filmen Catch me if you can ges huvudrollsinnehavaren Leonardo DeCaprios karaktär (Frank Abagnale Jr.) rådet av sin blivande svärfar (spelad av Martin Sheen) att han måste säkra sin karriär inom juridiken innan han skaffar barn och bildar familj eftersom de två inte går att kombinera. Nu hade ju Frank Abagnale Jr. andra problem, kanske främst att han jagades av FBI och inte ens hade en juristexamen, men den kommentaren fastnade hos mig. Går det verkligen att kombinera familj och en karriär som advokat? När jag började söka jobb på byrå kallades jag till en massa intervjuer, men de största byråerna rekommenderade mig att främst sitta ting så att mina barn fick växa upp lite innan jag började jobba hos dem. Men för mig tror jag det bara har varit bra att ha konkurrerande intressen. Jag har en tendens att ge allt i det jag håller på mig, och hade jag inte haft familj så hade jag nog jobbat dag och natt tills jag inte längre tyckte jobbet var roligt. Nu har jag valt att ha en balans mellan arbetet och familjen och jag tror att det resulterat i att jag tycker det är lika roligt, om inte roligare, att gå till jobbet idag som jag gjorde för 9 år sedan när jag var klar med utbildningen.

– Varför ska klienten välja Westermark Anjou?
En klient måste naturligtvis beakta många saker vid valet av rådgivare. Men om vi uppfyller deras grundkriterier och är ett alternativ så tror jag att vi är ett bra val eftersom vi har en underbar stämning på arbetsplatsen vilket också medför att vi är roliga att jobba tillsammans med!

– Vad är det roligaste med att jobba på byrå?
Det är omväxlande, tempot är rafflande och arbetskamraterna är underbara människor som man kan lära sig otroligt mycket av!

Om Ola
Ola har en bred juridisk erfarenhet och har de senaste åren arbetat uteslutande inom advokatfirmans aktiemarknadsavdelning. Hans specialistområden omfattar kapitalanskaffningar; uppköpserbjudanden och inlösenprocesser; incitamentsprogram; bolagsstyrningsfrågor; samt marknadsmissbruks- och öppenhetsfrågor.

Ola är anlitad författare av lagkommentarer och juridisk litteratur inom aktiemarknadens område av Wolters Kluwer förlag/Norstedts Juridik och Karnov Group och anlitas som expertföreläsare av noterade företag, advokater och revisorer.

Vill du komma i kontakt med Ola? Maila gärna Ola Svanberg
Vill du veta mer om oss? Läs mer om våra verksamhetsområden

News