Ny bok om incitamentprogram!

News - Public M&A and Equity Capital Markets
Ny bok om incitamentprogram!
1 July, 2019

Vi passar på att ställa några frågor till Monica Lagercrantz, Dennis Westermark och Ola Svanberg, som är författarna bakom den rykande aktuella boken ”Om incitamentsprogram”, som släpptes till försäljning i slutet på juni.

Författarna berättar att en av de viktigaste sakerna att tänka på i samband med valet av incitamentsprogram är vilken kostnad bolaget och deltagarna kan tänka sig att bära.

Westermark Anjou har en lång och bred erfarenhet inom aktiemarknadsrätten. Vi hjälper till med juridisk rådgivning i frågor såsom compliance i ett noterat bolag, börsens regler och svensk kod för bolagsstyrning, nyemissioner, börsintroduktioner, offentliga bud och incitamentsprogram. Monica Lagercrantz och Dennis Westermark är även författare till ”Om nyemission” samt medförfattare till ”Börsrätt, 4 u”.

Vad handlar boken om?

Den behandlar bl.a. för- och nackdelar med olika typer av incitamentsprogram i noterade bolag, beslutsordningen, informationsregler, marknadsmissbruks- och öppenhetsfrågor, kostnader, säkringsåtgärder och villkorsändringar. Boken ger även en grundlig genomgång av regleringen och självregleringen på aktiemarknaden, t.ex. hur bolagen blir bundna av det som kallas för god sed på aktiemarknaden och vad som gäller enligt god sed.

Vem är boken till för?

Advokater och andra konsulter, bolagsjurister, revisorer och andra personer som jobbar praktiskt med incitamentsprogram.

Vad är det mest spännande som kommit fram under arbetets gång?

Att du kan vara kreativ och göra många olika varianter på de olika typerna av incitamentsprogram. Enligt vår uppfattning finns det några huvudtyper av incitamentsprogram såsom t.ex. värdepappersprogram, aktieoptionsprogram och kontantprogram, men du kan skruva mycket på de olika parametrarna inom programmen.  När det gäller rena värdepappersprogram med teckningsoptioner, vilket är den absolut vanligaste typen av program i mindre noterade bolag, så kan man faktiskt knyta de anställda till bolaget mer än vad man kan tro, utan att teckningsoptionerna beskattas som personaloptioner.

Vad är viktigt att tänka på när ett program ska tas fram?

Först måste bolaget bestämma vad man vill åstadkomma med programmet. Därefter kommer frågan om programmets gränser vad gäller kostnader som bolaget och deltagarna kan tänka sig att bära. Om bolaget inte är villigt att bära någon kostnad finns det en risk att själva incitamentsmomentet förloras om den anställde måste betala marknadsvärdet.

Läs mer om boken här: https://shop.nj.se/products/om-incitamentsprogram

Vill du veta mer om oss? Läs mer om våra verksamhetsområden

News