Hållbarhet och korruption i fokus – så kan du arbeta förebyggande mot korruption

News - Corporate Sustainability, Risk Management and Compliance
Hållbarhet och korruption i fokus – så kan du arbeta förebyggande mot korruption
21 March, 2019

Hållbarhet och korruption är frågor som är allt mer i fokus hos svenska företag. Samtidigt ökar antalet domar för grova mutbrott.

Institutet mot mutor, IMM, sammanställer årligen samtliga svenska domar avseende mutbrott. Av sammanställningen för 2018 kan slutsatsen dras att det visserligen meddelades färre domar än året innan, men trots detta åtalades nästan lika många personer som under 2017 och dubbelt så många domar gällde grovt mutbrott. Till skillnad från förra året avsåg dessutom de flesta målen mutbrott inom privat sektor.

Under de senaste åren har dessutom flera fall av misstänkt korruption och mutbrott uppmärksammats stort i media. Aktiespararna har mot denna bakgrund utsett hållbarhet, med särskilt fokus på korruption, till en kärnfråga inför 2019 års bolagsstämmobevakning och avser att ställa frågor kring hur bolagen förebygger korruption.

Mutbrott är en del av det som vi i dagligt tal menar med korruption. Korruption kan också ta sitt uttryck i beslut fattade på grund av nepotism och vänskapsförhållanden eller maktmissbruk, vilket kan vara omoraliskt men dessutom ibland straffbart eller i strid mot interna riktlinjer och policydokument. Vissa branscher är särskilt utsatta och det är därför viktigt att arbeta proaktivt och riskbaserat för att säkerställa system som motverkar brottsligt agerande. Regelverket kan dock verka snårigt och det saknas fortfarande vägledande domar inom vissa områden.

Westermark Anjou arbetar med utbildning och konsultation för att stävja och förebygga korruption. Vi håller gärna interna utbildningar för din organisation för att bidra till nödvändig kunskap om lagar och andra regelverk. Vi hjälper också till att upprätta uppförandekoder och andra riktlinjer som din organisation kan använda i ert fortsatta interna arbete mot korruption.

Läs mer i Institutet mot mutors sammanställning ”Mutbrott i Sverige 2018”  http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/Mutbrott-i-Sverige-2018.pdf

Vill du veta mer? Kontakta gärna Victoria Skoglund  Victoria.Skoglund@westermarkanjou.se

News