Någon måtta får det väl vara på marknadsföringen av spel?

Seko, Service och kommunikationsfacket, har i drygt tre år fört en process mot en fristående förening och en tidigare styrelseledamot i en fackklubb i Seko för att få tillbaka drygt 14 miljoner kronor som under åren 2008-2014 fördes över från fackklubben till den fristående föreningen. Målet rörde ett intressant och svårnavigerat rättsområde, befogenhetsöverskridanden i ideella föreningar. Seko har nu vunnit …

Fortsatt strid om marknadsföring av spel

Seko, Service och kommunikationsfacket, har i drygt tre år fört en process mot en fristående förening och en tidigare styrelseledamot i en fackklubb i Seko för att få tillbaka drygt 14 miljoner kronor som under åren 2008-2014 fördes över från fackklubben till den fristående föreningen. Målet rörde ett intressant och svårnavigerat rättsområde, befogenhetsöverskridanden i ideella föreningar. Seko har nu vunnit …

Kan biluthyrning utgöra ett upphovsrättsligt förfogande?

Den 13 november 2018 beslutade Högsta domstolen att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen med anledning av tvist om biluthyrares skyldighet att erlägga ersättning till Stim och SAMI på grund av att hyrbilar är utrustade med radio. HD har beslutat att ställa följande två frågor, 1) Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare att den som hyr ut bilarna …