Ett år med dataskyddsreformen – innovation och digitalisering måste gå hand i hand med juridiken och etiken

Aktuellt - Hållbarhet, riskhantering och compliance
Ett år med dataskyddsreformen – innovation och digitalisering måste gå hand i hand med juridiken och etiken
22 maj, 2019

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Datainspektionen arrangerade nyligen, med anledning av årsdagen, konferensen ”Ett år med dataskyddsreformen” i syfte att sammanfatta lärdomar från året som gått och beskriva den fortsatta utvecklingen inom dataskyddsområdet.

Westermark Anjou var på plats och fick bl.a. höra hur Datainspektionen ser på frågor om tillsyn och sanktioner. Datainspektionen presenterade också sin första nationella integritetsrapport baserad på undersökningar riktad till företag och medborgare: https://www.datainspektionen.se/om-oss/integritetsrapport/

Ett av dagens teman var digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

I ljuset av regeringens digitaliseringsstrategi som anger som övergripande mål att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, gav Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, det politiska perspektivet på dataskyddsreformen. Han berättade att Datainspektionen inom kort kommer att få i uppdrag att en gång per mandatperiod göra en redovisning av hur utvecklingen på IT-området påverkar skyddet av den personliga integriteten.

Det är tydligt att innovation och digitalisering måste gå hand i hand med juridiken och etiken för att den eftersträvade digitaliseringsnivån ska uppnås. Vad får vi göra och vad bör vi göra? Hur får vi användarnas förtroende?

Westermark Anjou arbetar dagligen med att säkerställa företags efterlevnad av GDPR. Tampas din organisation fortfarande med införandet av åtgärder till följd av GDPR, känner du dig osäker på vad som gäller vid personuppgiftshantering t.ex. vid utveckling av nya tjänster, eller vill du veta mer om hur området utvecklas och vad som diskuterades på konferensen? Kontakta gärna Karolina Pekkari.

Aktuellt