Datainspektionen utfärdar sin första sanktionsavgift

Aktuellt - Hållbarhet, riskhantering och compliance
Datainspektionen utfärdar sin första sanktionsavgift
22 augusti, 2019

Efter att en gymnasieskola i Skellefteå under en försöksperiod på tre veckor använt ansiktsigenkänning för att registrera 22 elevers närvaro på lektionerna, inledde Datainspektionen en granskning för att utreda om tekniken använts i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). I tisdags kom beslutet – Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kr bland annat för att skolan genom ansiktsigenkänningen hanterat känsliga personuppgifter (biometriska uppgifter) i strid med GDPR:S krav.

 

Westermark Anjou fortsätter att följa utvecklingen på dataskyddsområdet, och arbetar dagligen med att säkerställa företag och organisationers efterlevnad av GDPR i en mängd olika frågor.

 

Kontakta gärna Karolina Pekkari

Läs mer om beslutet här

Aktuellt