Vill ni dela erfarenheter?

Efter att en gymnasieskola i Skellefteå under en försöksperiod på tre veckor använt ansiktsigenkänning för att registrera 22 elevers närvaro på lektionerna, inledde Datainspektionen en granskning för att utreda om tekniken använts i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). I tisdags kom beslutet – Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kr bland annat för att skolan genom ansiktsigenkänningen hanterat …

PRESSRELEASE: Westermark Anjou första advokatbyrå som får märkningen Equal Employer

Sverige sägs vara bäst på jämställdhet. Ändå är kvinnor fortfarande underrepresenterade i näringslivets högsta ledning och styrelser. Börsbolagens ledningsgrupper består till 23% av kvinnor och endast 8% av börs-vd:arna är kvinnor. Om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo kommer vi ha jämställda (40/60) ledningsgrupper år 2040. Det är dags att vidta konkreta åtgärder för att få till stånd en förändring. Women …