Region Sörmland skärper regler för marknadsföring av vårdtjänster

Under våren har Westermark Anjou assisterat Region Sörmland med att författa nya riktlinjer för marknadsföring av vårdtjänster. Alla vårdgivare som är etablerade i Sörmland omfattas av riktlinjerna, dvs. även de som tillhandahåller vård på distans, s.k. nätläkare, och således även om nätläkarnas patienter inte är bosatta i Sörmland. De nya riktlinjerna tar avstamp i marknadsföringslagens bestämmelser men hänvisar såväl till …

Vid en helhetsbedömning av villkor för bilhyra anser PMÖD att strikt ansvar är oskäligt

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Datainspektionen arrangerade nyligen, med anledning av årsdagen, konferensen ”Ett år med dataskyddsreformen” i syfte att sammanfatta lärdomar från året som gått och beskriva den fortsatta utvecklingen inom dataskyddsområdet. Westermark Anjou var på plats och fick bl.a. höra hur Datainspektionen ser på frågor om tillsyn och sanktioner. Datainspektionen presenterade också sin första …

Någon måtta får det väl ändå vara på marknadsföringen av spel?

Seko, Service och kommunikationsfacket, har i drygt tre år fört en process mot en fristående förening och en tidigare styrelseledamot i en fackklubb i Seko för att få tillbaka drygt 14 miljoner kronor som under åren 2008-2014 fördes över från fackklubben till den fristående föreningen. Målet rörde ett intressant och svårnavigerat rättsområde, befogenhetsöverskridanden i ideella föreningar. Seko har nu vunnit …

Fortsatt strid om marknadsföring av spel

Seko, Service och kommunikationsfacket, har i drygt tre år fört en process mot en fristående förening och en tidigare styrelseledamot i en fackklubb i Seko för att få tillbaka drygt 14 miljoner kronor som under åren 2008-2014 fördes över från fackklubben till den fristående föreningen. Målet rörde ett intressant och svårnavigerat rättsområde, befogenhetsöverskridanden i ideella föreningar. Seko har nu vunnit …

Kan biluthyrning utgöra ett upphovsrättsligt förfogande?

Den 13 november 2018 beslutade Högsta domstolen att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen med anledning av tvist om biluthyrares skyldighet att erlägga ersättning till Stim och SAMI på grund av att hyrbilar är utrustade med radio. HD har beslutat att ställa följande två frågor, 1) Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare att den som hyr ut bilarna …