Datainspektionen utfärdar sin första sanktionsavgift

Ola är aktuell med en kommentar till Marknadsmissbruksförordningen som han tillsammans med Dennis Westermark skriver för Karnov Juridik som snart finns tillgänglig digitalt. Ola och Dennis är även aktuella med en bok ”Om incitamentsprogram” – skriven tillsammans med Monica Lagercrantz – som släpptes till försäljning i slutet av juni. Westermark Anjou har en lång och bred erfarenhet inom aktiemarknadsrätten. Vi …

Ett år med dataskyddsreformen – innovation och digitalisering måste gå hand i hand med juridiken och etiken

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Datainspektionen arrangerade nyligen, med anledning av årsdagen, konferensen ”Ett år med dataskyddsreformen” i syfte att sammanfatta lärdomar från året som gått och beskriva den fortsatta utvecklingen inom dataskyddsområdet. Westermark Anjou var på plats och fick bl.a. höra hur Datainspektionen ser på frågor om tillsyn och sanktioner. Datainspektionens presenterade också sin första …