Styrelsens oberoende kärnfråga vid årsstämmorna 2019

Våren är högsäsong för årsstämmor och Aktiespararna har nyligen meddelat vilka frågor som föreningen tänker fokusera på under 2019. Bland dessa lyfts särskilt styrelseledamöters och valberedningars oberoende fram. Aktiespararna företräder enligt egen uppgift nästan 70 000 medlemmar. Inför 2019 års stämmosäsong har föreningen valt ut fyra fokusfrågor: Hållbarhet med fokus på korruption, ökat oberoende för styrelseledamöter och valberedningar, restriktivitet med …