Bolagsrätt

Äger du ett bolag? Är du styrelseledamot? Eller ansvarar du kanske för bolagsstyrning? Vi kan de bolagsrättsliga regler som påverkar din verksamhet. Oavsett vilken roll du har, hjälper vi dig att göra rätt.

Vi utför alla bolagsrättsliga uppdrag, såsom till exempel bolagsstämmor, likvidationer, särskild granskning och löpande styrelserådgivning. Vi företräder också klienter i alla former av bolagsrättsliga tvister. Kort sagt blir vi regelbundet rådfrågade i alla små eller stora bolagsrättsliga frågor.

Aktuellt

  •  
    HD: Rättsfall från Högsta domstolen: Styrelsen kan inte vältra över sitt ansvar för bokföring och årsredovisning på revisorn
    Läs mer
    Read more

Våra verksamhetsområden