Bolagsrätt

Äger du ett bolag? Är du styrelseledamot? Eller ansvarar du kanske för bolagsstyrning? Vi kan de bolagsrättsliga regler som påverkar din verksamhet. Oavsett vilken roll du har, hjälper vi dig att göra rätt.

Vi utför alla bolagsrättsliga uppdrag, såsom till exempel bolagsstämmor, likvidationer, särskild granskning och löpande styrelserådgivning. Vi företräder också klienter i alla former av bolagsrättsliga tvister. Kort sagt blir vi regelbundet rådfrågade i alla små eller stora bolagsrättsliga frågor.

 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Mattias
  Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Kommersiella avtal
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 03
  Mobil: +46 76 126 91 03
  Mail:
  mattias.anjou@westermarkanjou.se
  Mattias Anjou
  Delägare och advokat
 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Urban
  Tvistlösning; Bolagsrätt
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 23
  Mobil: +46 76 104 78 23
  Mail:
  urban.bavestam@westermarkanjou.se
  Urban Båvestam
  Delägare och advokat
 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Jonathan
  Bolagsrätt; Företagsöverlåtelser; Kommersiella avtal; IT-, immaterialrätt, medie- och marknadsrätt
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 04
  Mobil: +46 76 126 91 04
  Mail:
  jonathan.clauss@westermarkanjou.se
  Jonathan Clauss
  Delägare och advokat
 • Verksamhetsområden
  Läs mer om Victoria
  Publik M&A och aktiemarknad; Bolagsrätt; Hållbarhet, riskhantering och compliance; Företagsöverlåtelser
  Språk:
  Svenska och engelska
  Direkt: +46 8 441 91 27
  Mobil: +46 76 104 78 27
  Mail:
  victoria.skoglund@westermarkanjou.se
  Victoria Skoglund
  Delägare och advokat

Aktuellt