Aktuellt

 •  
  Uppsatspraktik hos Advokatfirman Westermark Anjou
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Rättsfall från Högsta domstolen: Styrelsen kan inte vältra över sitt ansvar för bokföring och årsredovisning på revisorn
  Läs mer
  Read more
 •  
  Allt fler fälls för mutbrott – så kan du arbeta förebyggande mot korruption
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Innehavaren har bevisbördan för obehörigt brukande av elektronisk underskrift
  Läs mer
  Read more
 •  
  HD: Borgenär har bevisbördan för att en transaktion är försträckning
  Läs mer
  Read more

Våra verksamhetsområden