Styrelsens oberoende kärnfråga vid årsstämmorna 2019

Aktuellt - Publik M&A och aktiemarknad
Styrelsens oberoende kärnfråga vid årsstämmorna 2019
22 mars, 2019

Våren är högsäsong för årsstämmor och Aktiespararna har nyligen meddelat vilka frågor som föreningen tänker fokusera på under 2019. Bland dessa lyfts särskilt styrelseledamöters och valberedningars oberoende fram.

Aktiespararna företräder enligt egen uppgift nästan 70 000 medlemmar. Inför 2019 års stämmosäsong har föreningen valt ut fyra fokusfrågor: Hållbarhet med fokus på korruption, ökat oberoende för styrelseledamöter och valberedningar, restriktivitet med bemyndigande för riktade emissioner samt ”hybridstämmor”, med vilket menas möjlighet att följa stämman via t.ex. en webb-tv-sändning.

Alla dessa frågor aktualiseras inte för alla bolag vid varje årsstämma, men just frågan om styrelseledamöters oberoende är återkommande i såväl stora som små bolag.

Westermark Anjou har lång erfarenhet av att hjälpa bolag av varierande storlek med det ofta komplicerade arbetet att planera och genomföra en årsstämma. Därför kan vi snabbt identifiera vad som är viktigast för ditt bolag att fokusera på inför årsstämman 2019. Kontakta gärna oss förutsättningslöst så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt bolag på bästa sätt.

För mer information kontakta någon inom vårt verksamhetsområde Publik M&A och aktiemarknad.

Aktuellt