in english
våra områden

Våra områden

Westermark Anjou arbetar inom flertalet affärsjuridiska områden. Inom våra kärnområden erbjuder vi kvalificerad specialistkompetens, baserad på stort kunnande och lång erfarenhet.

Bolagsrätt

Bolagsrätten utgör grunden för flertalet andra specia-listkompetenser, men är också ett specialområde i sig som omfattar rådgivning beträffande bl a bolagsstämmor och styrelsearbete, kapitalanvändning, aktiekapitalförändringar, bolagsstyrning och ansvarsfrågor.

Aktiemarknad

Våra aktiemarknadsjurister arbetar brett med samtliga aktörer på kapitalmarknaden, såväl emittenter och ägare som värdepappersinstitut och marknadsplatser. Utöver kapitalanskaffningar och andra aktiemarknadstrans-aktioner kan våra uppdrag omfatta t ex insiderfrågor, corporate governance, informationsfrågor och tillståndsfrågor.

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser är ett av våra viktigaste verk-
samhetsområden som innefattar också investeringar och omstruktureringar. Vi företräder såväl industriella som finansiella köpare och säljare inom ett flertal branscher i både förhandlade och strukturerade processer.

Tvistlösning

Tvistlösning är ett av våra starkast växande verk-
samhetsområden där våra medarbetare regelbundet för förhandlingar för klients räkning och uppträder inför såväl allmän domstol som skiljenämnd.

Immaterialrätt och marknadsrätt

Westermark Anjous immaterialrättsjurister arbetar med såväl traditionell upphovs- och varumärkesrätt som med immaterialrättsliga frågor i IT-avtal. Uppdragen kan avse medverkan i transaktioner med immaterialrättsliga tillgångar, utarbetande av licensstrategier eller upp-
rättande av branschspecifika licensavtal.

Vi bistår också regelbundet klienter i marknads- och konsumenträttsliga frågor.

Våra jurister lämnar råd i arbetet med marknadsförings-
strategier eller i anledning av specifika kampanjer och biträder klienter i Marknadsdomstolen.


corporate commercial

Våra jurister inom området för corporate commercial biträder våra klienter med att granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal. Här finns starkt fokus på kommersiell förståelse och branschkunskap kombinerat med effektiv avtalsteknik och fördjupad kunskap inom rättsområden som kontraktsrätt och köprätt.

christian louboutin replica, van cleef and arpels replica, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica, replica christian louboutin, cartier love bracelet replica cartier love ring replica giuseppe zanotti replica