på svenska

Jenni Garamvölgyi


Attorney at Law

Experience:

Westermark Anjou (2012-), Junior judgeship Södertörns Tingsrätt (2010-2012), Gernandt & Danielsson (2008-2010).

Education:

Stockholm University (LL.M, 2008), University of Birmingham (2007).

Language:

Swedish, English

Direct:

+46 8 441 91 26

Mobile:

+46 76 104 78 26

jenni.garamvolgyi@westermarkanjou.se